Le Chant du camp | 1938


Film de Kenji Mizoguchi


Avec Ichiro Sugai, Masao Shimizu, Seizaburo Kawazu, Haruo Tanaka, Fumiko Yamaji, Akira Matsudaira, Koichi Toribashi, Yaeko Utagawa


Genre : Mélodrame


Durée : 2H2min


Type : Noir et blanc


Titre original : Roei no uta (The Song of the Camp)Synopsis


Aussi connu sous les noms : Le Chant de la caserne ; Le Chant du bivouac.


Logo IEUFC